Samenvatting scriptie praktijk

STROMEND DOOR DE OVERGANG

De overgang samengevat in 67 punten:

De resultaten van het praktisch onderzoek:

 1. Hormonale veranderingen zorgen voor een scala aan mentale-, emotionele-, somatische en seksuele klachten en tot zingevingsvraagstukken. Door de meeste vrouwen wordt gesproken over toename van schaamte, angst, plotselinge ‘overdreven’ irritatie, woede aanvallen en spontane huilbuien. Deze dragen bij aan verstoring van het zelfbeeld.
 2. Er bestaat een verschil in de beleving van de mentale, emotionele, somatische- en seksuele klachten.
 3. De meeste klachten worden vaak niet herkend als overgangsklachten.
 4. Na het invullen van de enquête zijn de vrouwen opgelucht omdat zij niet op de hoogte zijn van de verscheidenheid aan klachten. Nu vinden ze dat het eigenlijk wel meevalt met hun klachten.
 5. De vrouwen blijken niet te weten wanneer de overgang begint. Pas als zij merken dat de klachten een directe relatie met de overgang hebben, begrijpen zij al veel eerder ‘last’ te hebben gehad van de overgang.
 6. De meeste vrouwen gaan ervan uit dat de overgang eindigt als de menstruatie stopt.
 7. De onbekendheid met de overgang zorgt ervoor dat vrouwen niet weten wat met hen gebeurt. Ze zijn bang dat zij gek of dement worden.
 8. De instelling, gedachten, overtuigingen en verwachtingen beïnvloeden de beleving van de overgang. Bij vrouwen met het spreekwoordelijke glas halfvol lijken de klachten minder dan wanneer het glas halfleeg is!
 9. Alle respondenten worden beïnvloed door overgangsklachten, maar ze vinden dat dit ‘erbij hoort’, net zoals de pubertijd, zwangerschap en periode na de bevalling.
 10. Twee tot vijf Procent verklaart last te hebben van urineklachten (terwijl wetenschappelijk 57 % is aangetoond) .
 11. Geen van de respondenten gaat met ziekteverzuim vanwege overgangsklachten. Wel is sprake van grotere vermoeidheid maar zij gaan dan vroeger naar bed of nemen meer rust.
 12. Er is een duidelijke relatie tussen opvliegers en andere klachten.
 13. Stress en emoties versterken opvliegers.
 14. 63 Procent van de pre-menopauzale vrouwen ervaart een verhoging van emoties. Enkele respondenten ervaren grote emotionele problemen. Deze blijken te zijn ontstaan door rouw. Of zij ervaren sterker geworden, niet verwerkte emoties en traumatische problemen waarover meer gedroomd wordt.
 15. 10 Procent van de ondervraagde respondenten kreeg tussen de veertig en vijftig jaar een burn-out, maar wisten niet dat er een mogelijke relatie is met overgangsklachten. In die periode werkten zij aan hun zelfbeeld, het stellen van grenzen en het leren ‘nee’ zeggen. Zij verklaren nu krachtig in het leven te staan.
 16. 20 Procent van de ondervraagde respondenten verklaart heftige dromen te hebben (gehad) over ‘nare’ ervaringen uit het verleden. Men was/is zich niet bewust van onverwerkte thema’s.
 17. Postmenopauzale respondenten verklaren dat hun intuïtie sterker is dan voorheen.
 18. 30 Procent van de ondervraagde respondenten verklaren veel na te denken over onvervulde levensdromen waarmee zij in de toekomst nog iets willen.doen.
 19. Enkele dames verklaren het gevoel te hebben oververmoeid te zijn na jarenlang zorgen voor gezin, partner en carrière maken.
 20. Een respondent was ernstig depressief tijdens de overgang en kreeg antidepressiva voorgeschreven. Ondanks het feit dat zij na de bevalling van haar eerste kind een postnatale depressie ervaren had, legde zij niet een relatie met verandering in de hormoonhuishouding.
 21. Een respondent is bij een psychotherapeut in behandeling vanwege depressieve klachten, maar legt zelf geen verband met haar overgangsklachten. Er wordt tijdens sessies in ieder geval niet over de overgang gesproken.
 22. Meer dan de helft van de vrouwen zijn zich niet bewust van de invloed van onverwerkte emoties op het lichaam.
 23. De ervaren emoties geven inzicht in zelfbeeld, denkpatronen en overtuigingen.
 24. Meer dan de helft van de vrouwen vindt dat je niet moeilijk moet doen over overgangsklachten: het hoort er gewoon bij!
 25. Bijna alle ondervraagde vrouwen ervaren dat niet alleen het lichaam verandert, maar ook hun emotionele en mentale beleving. Van enige vorm van transformatie zijn zij zich niet bewust.
 26. Bijna alle ondervraagde  vrouwen zijn onbekend met het verband tussen vasomotorische-, mentale-, emotionele-, seksuele- en somatische klachten.
 27. Bijna alle ondervraagde vrouwen zijn zich niet bewust van de overgang als dé gelegenheid bij uitstek om het verleden, belemmerende relaties, gedragingen en overtuigingen los te laten.
 28. Lang niet alle vrouwen ervaren de invloed van de overgang op het seksuele verlangen tijdens de overgang.
 29. Er zijn duidelijk veranderingen in de behoefte aan seks. Intimiteit wordt belangrijker.
 30. De meeste vrouwen ervaren een tijdelijke behoefte aan seksloosheid. Dat dit te maken zou hebben met het stellen van nieuwe prioriteiten ervaren zij zelf niet. Wel dat zij behoefte hebben om met rust te worden gelaten.
 31. Een aantal vrouwen voelen tijdens de overgang een duidelijke behoefte om hun hart te openen. Vervolgens voelen zij zich beter in balans komen.
 32. Geen enkele vrouw blijkt op de hoogte van de mogelijkheid tot het stimuleren van de productie van stikstofoxide én van de werking hiervan.
 33. Er blijkt weinig begrip en kennis te bestaan bij partners, kinderen en werkgevers voor de impact die de overgang heeft op het leven van de vrouw.

[Naar samenvatting scriptie theorie]