Samenvatting scriptie theorie

STROMEND DOOR DE OVERGANG

Theoretisch onderzoek

De overgang samengevat in 67 punten:

 1. Hormonale veranderingen zorgen met de levensfase voor een scala aan mentale-, emotionele-, somatische en seksuele klachten, daarnaast ook voor zingevingsvraagstukken.
 2. Individueel kunnen deze klachten sterk verschillen.
 3. Deze klachten worden vaak niet herkend als overgangsklachten.
 4. De overgang heeft geen duidelijk begin en einde.
 5. De onbekendheid met de overgang zorgt ervoor dat vrouwen onzeker zijn over wat met hen gebeurt.
 6. De overgang heeft invloed op het welzijn van de vrouw.
 7. De instelling, gedachten, overtuigingen en verwachtingen beïnvloeden de beleving van de overgang.
 8. 70 tot 80 Procent van de vrouwen wordt beïnvloed door overgangsklachten.
 9. 57 Procent heeft last van urine klachten.
 10. 34 Procent van het ziekteverzuim van vrouwen tussen 45 en 55 jaar heeft direct met de overgang te maken.
 11. Er is een duidelijke relatie tussen opvliegers en andere klachten.
 12. Stress en emoties versterken opvliegers.
 13. Hypnose helpt bij opvliegers.
 14. Menopauzale klachten verhogen het risico op burn-out.
 15. Werkgevers zijn zich niet bewust van dit aan de overgang gerelateerde ziekteverzuim.
 16. Als gevolg van veranderingen in hormonen en hersenen komen verborgen trauma’s en onverwerkte thema’s aan het licht.
 17. De intuïtie wordt sterker, oude idealen en onvervulde levensdromen komen aan de oppervlakte.
 18. Het bewust en/of frequent oproepen van trauma’s, kan nieuwe trauma’s veroorzaken.
 19. Jarenlang geprikkelde vecht- of vluchtreacties kunnen tot overbelasting van het endocriene systeem leiden waardoor dit uitgeput raakt.
 20. Overgangssymptomen kunnen lijken op psychische klachten.
 21. Psychotherapeuten moeten niet op voorhand aannemen dat vrouwen in deze fase met verschijnselen van depressie, daadwerkelijk aan een depressie lijden.
 22. Onverwerkte, vastzittende emoties zetten zich vast in de biochemie van het lichaam.
 23. Tijdens de overgang kunnen zelfs de diepst gewortelde patronen door veranderingen die de hormoonwisseling in hersenen en energie in focus teweegbrengt, worden aangepakt.
 24. Emoties geven inzicht in zelfbeeld, denkpatronen en overtuigingen.
 25. Wie niets verandert aan de levenssituatie, kan als gevolg van emotionele stress te maken krijgen met versterkte hormonale onevenwichtigheid.
 26. Niet alleen het lichaam verandert in de overgangsperiode, ook de geest en ziel transformeren.
 27. De verandering in het lichaam leidt tot onzekerheid, controleverlies en schaamte met als gevolg verstoring van het zelfbeeld.
 28. Er is een causaal verband tussen vasomotorische klachten, psychologische en somatische klachten.
 29. Het is dé gelegenheid bij uitstek om het verleden, belemmerende relaties, gedragingen en overtuigingen los te laten.
 30. De invloed op het seksuele verlangen tijdens de overgang is naarmate vrouwen verder in de overgang komen, groot.
 31. Er zijn veranderingen in de behoefte aan seks.
 32. Door het libido een tijdje in de wacht te zetten, krijgt de vrouw de kans om nieuwe prioriteiten in haar leven te stellen.
 33. Door het hart te openen tijdens de overgang kunnen vrouwen een natuurlijke balans in hun hormoonspiegels bereiken.
 34. Genot stimuleert de productie van stikstofoxide. Hierdoor voelt de vrouw zich beter, gaat zich aantrekkelijker voelen én de lichaamscellen vernieuwen zich.

[Naar samenvatting scriptie praktijk]